ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

Ο  Ιατρός πραγματοποιεί επισκέψεις κατ’οίκον φέροντας  μαζί του τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό:

  • Φορητό Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Φορητό Triplex Καρδίας
  • 24h Holter Ρυθμού
  • 24h Holter Πίεσης